Станете официјален претставник на Божиновски со купување франшиза!

Намален ризик

Купувате бизнис концепт кој што е веќе разработен и усовршен

Добивате целосен пакет

Неизвесноста поврзана со започнување на бизнис е елиминирана. Пакетот вклучува трговска марка, лесен пристап до нашите производи, докажана маркетинг метода, опрема, инвентар и сл.

Силата на бројките

Кога ќе станете купувач на франшизата, ја имате куповната моќ на целата мрежа, што ќе Ви помогне во набавки на производот и конкурентност со големите национални ланци.

Бизнис процеси

Ве снабдуваме со различни докажани системи вклучувајќи финансиски и сметководствени системи, континуирана поддршка и тренинг, истражување и развој, помош во продажбите и маркетингот, планирање и предвидување, менаџмент на залихите итн. Ние ќе Ви ги покажеме техниките кои што се покажале како успешни за нашиот бизнис и ќе Ви помогнеме во нивното користење.

Финансиска помош и помош при избор на локација

За да се осигураме дека локацијата ќе озвозможи напредување Ви помагаме и во изборот на локација.

Рекламирање и промоција

Не само што ќе имате придобивки од нашите национални и регионални промотивни кампањи, туку ние можеме да Ви помогнеме и во други области како обезбедување на готова снимена копија за Вашите сопствени напори за рекламирање или материјали како брошури за да ги привлечете клиентите. Сето ова би Ве чинело многу кога би го правеле самостојно.

Бидете дел од успешниот тим на Божиновски!

Контакт: [email protected]