Добредојдовте во нашето мало и привилегирано друштво:
“Time keepers society“

znacka

Ве очекувавме и се радуваме што сте тука со нас.


Вашата страст за часовници и накит претворете ја во Ваша привилегија преку игра. Приклучете се на нашата Лојална програма која ја нарековме “ Time keepers society “ уште денес и започнете да уживате во предностите од членството во ова привилигерано друштво преку: постојани попусти, акумулирање на вредносни бодови, специјални подароци за јубилеи, годишнини и родендени, ексклузивни понуди, персонализирани презентации, личен продажен асистент, влезници за најдобрите концерти организирани од Авалон, влезници за премиери во Cineplex,.... се само дел од неброените бенефиции кои секој член на нашиот клуб на лојални клиенти ги добива.

shop

со реализирано купување со мин. вредност од 2.000 ден

shop

станувате дел од “ Time keepers society “ на Божиновски часовници и накит

shop

добивате Привилегирана картичка со единствен ID број на која во иднина ќе се регистрираат сите Ваши направени трансакции како и акумулираниот износ за движење низ хиерархиските нивоа нагоре.

ПОВЕЌЕ ЗА НАШАТА ЛОЈАЛНА ПРОГРАМА


ПОПУСТИ, НИВОА И БЕНЕФИЦИИ НА ЧЛЕНОВИТЕ ВО КЛУБОТ:


Нивоата на членство претставуваат однос на членот со Времето. Колку повеќе се ангажира низ времето , толку повеќе контрола врз него има:

Ниво 1: Time Seeker- во потрага по тајните на времето. Член кој ги ужива поголемиот број на бенефиции и ја чека иницијацијата како познавач на Времето за да премине на следното ниво;

Ниво 2: Time Explorer – познавач на времето, член кој ги ужива бенефициите на клубот и првото ниво на попуст. Во постојана потрага по тајните на времето со кои може да го контролира;

Ниво 3: Time keeper- колекционер,познавач, љубител. Оној чие познавање на времето е на рамниште на специјалист. Редовното посетување на нашите центри за време, познавањето на новитетите и неговото остро око кое ги забележува сите промени го прават вреден чувар на времето;

Ниво 4: Lord of the Time- не се потребни зборови за да се опише ова ниво. Комплетна контрола врз времето и просторот. Господар на универзумот Божиновски;


Ниво Услов 1: Прво Иницијално купување Или услов 2:Акумулиран износ во 6 месеци
Од износ До износ Од износ До износ
Time Seeker (0% попуст) 2.000 50.000 2.000 15.000
Time Explorer (5% попуст) 50.001 125.000 15.001 50.000
Time keeper (10% попуст) 125.001 250.000 50.001 125.000
Lord of the Time (15% попуст) 250.001 125.001 250.000

ИНИЦИЈАЛНО КУПУВАЊЕ или АКУМУЛИРАН ИЗНОС и МИГРИРАЊЕ НИЗ НИВОАТА НА ЧЛЕНСТВО:

Со еден од двата услови овозможено е да се движи секој член по хиерархиската скала на членството.
Иницијално купување значи остварено купување во висина на зададената сума во табелата при само едно ,прво купување.
Акумулиран износ значи износ кој се собира (акумулира) преку повеќе последователни трансакции во период од 6 месеци.
Износите за мигрирање низ нивоата нагоре се изразени во табелата погоре во колона (иницијален или акумулиран износ).ПРИВИЛЕГИРАНИТЕ КАРТИЧКИ за влез во ова наше привилегирано друштво “ Time keepers society “ истовремено можат да имаат 2 функции:


ЗАРАБОТИ ПОЕНИИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПОЕНИ

Стекнатите поени членот на друштвото може да ги искористи за:ПОДАРОЦИ ЗА ЧЛЕНОВИПРАВИЛА