Создавање на историја

Иновациите во создавањето на часовници од секогаш биле дел од историјата на OMEGA. Тие се инспирирани од мерење на времето во спортски настани, човечките освојувања на вселената, поддршката на вредни организации, и се разбира поддршката на омилениот светски шпион. Овие часовници, ја мерат историјата на планетата повеќе од 160 години. Тие допираат до вселената, длабочините на окенаните и вистинските двигатели во светот.

0