Сервис Делумен сервис

Делумен сервис

Фреквенцијата на овој вид на сервис најмногу зависи од тоа колку часовникот се користи во вода и при извршување на истиот се извршуваат следниве операции: