Сервис Комплетен сервис

Комплетен сервис

Создаден да трае со децении, на вашиот часовник му е потребен редовен сервис, а според некое вообичаено правило, комплетен сервис се препорачува на секои 4 до 6 години во зависност од користењето на часовникот. Во рамките на комплетниот сервис предвидени се следните операции: